Planning & Control SoftwarePlanning & Control Software

Planning & Control

Beheersen, bewaken en bijsturen door middel van de PDCA-Cyclus. 
Van het maken van uw begroting tot het bewaken van de uitvoering. 

Lees alles over onze begrotingsapp

In Pepperflow stelt u documenten op uit de planning & control cyclus.
Elk document bouwt u op met 4 basiselementen

typography

Teksten

Digitaal schrijven, lezen en becommentariëren van teksten in Pepperflow is gemakkelijk, online en kan gelijktijdig om zo tot een hoogwaardig en digitaal eindproduct te komen.
finance

Financiën

Uw financiële data automatisch en tot op het laagste niveau geïntegreerd in uw documenten door middel van een connector die met uw financieel systeem koppelt.

interactive

Grafieken en Tabellen

Indicatoren en statistieken uit andere systemen (bijvoorbeeld BI-tools als Cognos) geïntegreerd in uw documenten en getoond met de Pepperflow look and feel.
project-activities

Projecten en activiteiten

Uw doelenboomstructuur op basis van de drie w-vragen én de mogelijkheid om de uitvoering daarvan te bewaken. Oftewel: uw beleid digitaal geïntegreerd in uw documenten.

Alle data in Pepperflow kunt u rapporteren: in Word, Pdf of Excel . Via een gebruiksvriendelijke rapportage wizard maakt u rapportages op. Geheel in uw eigen huisstijl. Eenmaal gemaakte rapportages kunnen als sjabloon worden opgeslagen en worden gedeeld met collega's.  

Met Pepperflow beschikt u over een publicatieplatform om documenten te publiceren. Bijvoorbeeld uw begroting. Het toont alle informatie uit die begroting overzichtelijk als doorklikbare teksten. Video’s en plaatjes maken het visueel aantrekkelijk voor de lezer. Veel gemeenten, maar inmiddels ook steeds meer andere organisaties, bieden hun begroting aan op deze wijze. Door de integratie met social media bevordert u de interactie met uw inwoners! Via ons portal kunt u naast uw begroting ook andere documenten publiceren: bijvoorbeeld uw jaarrekening of managementrapportage.

Van boekwerk naar real time in control

U heeft behoefte aan grip op planning, uitvoering en kosten. Met Pepperflow maakt u van uw planning & control cyclus een continue proces. 

U stelt doelenbomen op en houdt scherp in beeld wat u als organisatie wilt bereiken, wat u daarvoor moet doen en wat dat mag kosten. En dit alles kunt u real time monitoren om, waar nodig, tijdig te kunnen bijsturen.

Pepperflow biedt een reeks geïntegreerde modules die tezamen 'het huis van control' vormen.

project-activities

Project- en portfoliomanagement

Projectent opzetten, aansturen en volgen wordt met Pepperflow een stuk efficiënter.

 • Een work-breakdown structure zorgt voor een duidelijke fasering van uw projecten, onderliggende projecten, deelprojecten en de daarbij horende interactieve actielijsten
 • Door middel van een koppeling met uw financieel systeem worden kosten in beeld gebracht
 • Toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden maakt dat iedereen exact weet wat er van hem verwacht wordt
project-activities

Finance

 • Directe koppelingen met alle bekende financiële applicaties: van SAP tot Exact en van Key2Finance tot Coda
 • Zelf selecties en rapportages maken zonder enige kennis van SQL
 • Ontsluiten van al uw financiële data: begroting, jaarrekening overzichten van specifieke budgetten of een (geprognotiseerde) balans
 • Iedereen kan eenvoudig zijn budgetten raadplegen
project-activities

Capaciteit plannen en tijd schrijven

Met deze module krijgt u inzicht in de beschikbare capaciteit die ingezet kan worden voor projecten en activiteiten. Zowel op individueel- als op teamniveau.

 • Op projecten en activiteiten kunt u capaciteit ramen en direct de effecten zien op de resterende capaciteit
 • Uitgebreide mogelijkheden als invoeren, goedkeuren en rapporteren van tijdgebonden informatie zijn mogelijk
 • Kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt
project-activities

Risicomanagement

Het beheersen van risico’s kan geïntegreerd plaatsvinden met uw planning & control cyclus.  

 • U brengt uw risico’s eenduidig in beeld en kunt deze verdelen naar risico-gebieden
 • De impact van risico’s kunt u bij elk risico zichtbaar maken: financieel, imago, politiek etc
 • Een eenvoudige kansberekening zorgt ervoor dat u inzicht krijgen in mogelijke kosten
project-activities

Business Intelligence

 • Met de ETL-tool van Pepperflow ontsluit u tal van applicaties
 • Integratie van deze tabellen en grafieken in de rapportages van Pepperflow
 • Groot kostenvoordeel ten opzichte van applicaties als Cognosproject-activities

Module digitaal vergaderen | vergaderapp

 • Digitaal voorbereiden, aantekeningen maken en al uw vergaderstukken inclusief agenda via een app raadpleegbaar op uw tablet
 • Een lange termijnagenda maken (wat komt wanneer op welke vergadering aan de orde)
 • Integratie met modules als projectmatig werken of planning & control
project-activities

Digitale Actielijst

 • Digitale To-Do lijst op al uw devices
 • Integratie met Scrum-methodiek
 • Integratie met e-mail
project-activities

Informatieveiligheid | ISMS | GRC 

 • U heeft alle doelen en maatregelen uit uw veiligheidsbeleid in overzichtelijke schermen  
 • Het management en de directie heeft overzicht
 • U werkt met onze gebruiksvriendelijke workflow (PDCA-cyclus) om stand van zaken van elke norm te actualiseren

Met pepperflow heeft u bovendien de beschikking over

Managementdashboards

Door middel van handige filters en ‘pins’ eenvoudig managementinformatie genereren met één druk op de knop.

Een workflow

Door middel van een eenvoudige op te stellen updateverzoek kunt u teksten, projecten, activiteiten en budgetten bij de juiste personen uitvragen die op gebruiksvriendelijke manier de benodigde informatie kunnen bijwerken via een workflow.