Publicatieplatform (Begrotingsapp)

Maak uw Planning en Control-documenten en andere rapportages inzichtelijk en interactief voor stakeholders van zowel binnen als buiten uw organisatie, met het online publicatieplatform van Pepperflow!

Publicatieplatform (begrotingsapp)

FILM

Waarom een publicatieplatform?

 

 

Aantrekkelijk en overzichtelijk

Afbeeldingen, grafieken en filmpjes maken de begroting levendig en aantrekkelijk en rekenen af met het oude imago van een dik en stoffig boekwerk. Uw P&C-documenten worden meer bekeken dan ooit! Door de eenvoudige navigatiestructuur kunt u de P&C-documenten van uw voorkeur snel doorlezen op zoek naar de informatie die er voor u toe doet.

Onbeperkt publiceren

Het publicatieplatform is geschikt om ál uw P&C documenten te publiceren, maar kan ook gebruikt worden om inzicht te geven in de monitor sociaal domein, het collegeprogramma, coalitieakkoord, lokale projecten of andere strategische documenten. U bepaalt zelf welke documenten u presenteert aan uw inwoners en raad.

En… u betaalt een vaste lage prijs voor het platform, ongeacht het aantal publicaties dat u online wilt plaatsen.

Transparantie

De Begrotingsapp helpt gemeenten om, geautomatiseerd, zichtbaar te maken wat ze doen voor de inwoners. Met een eenvoudige overzichtspagina worden alle concrete maatregelen zichtbaar en diverse filters maken inzichtelijk welke maatregelen voor welke regio, doelgroep of thema worden uitgevoerd. Een inwoner kan dus zo zien wat er bij hem in de buurt wordt gedaan. Zo wordt uw begroting een stuk relevanter voor uw inwoners!

Digitaal toegankelijk

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. Voor Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) is het verplicht om te voldoen aan de WCAG 2.1, maar vanaf oktober 2023 wordt de WCAG 2.2 aangeraden. Het publicatieportaal is technisch onderzocht en voldoet aan de WCAG 2.2 AA richtlijnen. Het onderzoeksrapport is via deze link te downloaden.

P&C-documenten inzichtelijk voor diverse stakeholders

De begroting is geen doel op zich maar het startpunt van de uitvoering. Het publicatieplatform “Begrotingsapp” biedt transparantie en helpt de toezichthouder (de raad, de provinciale staten, het bestuur, de commissarissen etc.) om de uitvoering (op hoofdlijnen) te bewaken. De Begrotingsapp is bovendien geschikt voor meer dan alleen begrotingen. Uw jaarrekening, tussenrapportages, rapportages sociaal domein, collegeprogramma’s en wat u meer kunt bedenken, alles is eenvoudig en in uw stijl te publiceren naar de publicatieplatform van uw organisatie!

Inwoners kunnen bovendien de begroting in stukjes tot zich nemen om sneller inzicht te krijgen in voor hun relevante onderwerpen. Handig klikken in plaats van bladeren door een dik boekwerk!

Betrek de gemeenteraad bij uw P&C-cyclus

De boekwerken uit de P&C-cyclus die u maakt met de planning & control module zijn effectief en snel digitaal te raadplegen. Ook uw gemeenteraad kan hiervan profiteren.

Om de gemeenteraad nog meer te betrekken bij de P&C-cyclus bieden we een extra module die voortborduurt op het publicatieplatform: De Raadsomgeving. Met deze module kunnen raadsleden inloggen om bijvoorbeeld de begroting tot zich te nemen, maar kunnen zij ook rechtstreeks technische vragen stellen aan de ambtelijke organisatie of memo’s plaatsen om te delen met de fractie. Hierdoor wordt het proces voor zowel raadsleden als ambtenaren digitaal en gestroomlijnder. In combinatie met de begrotingsapp zet u zo een belangrijke stap naar een echt digitale P&C-cyclus!

Meer weten over het publicatieplatform? 

Neem dan contact op en we vertellen u graag over de mogelijkheden. 

Contact