Over Pepperflow

Enthousiaste en gedreven professionals!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

Onze missie
Wij vergroten de realisatiekracht van een organisatie door informatie over haar ambities en de uitvoering daarvan overzichtelijk en transparant te ontsluiten. Dit helpt mensen in de organisatie hun dagelijkse werk te verbinden met de strategie van de organisatie en hun werk op effectieve en efficiënte wijze te organiseren.

Onze achtergrond
Pepperflow is ontstaan vanuit de praktijk. Wij streven ernaar om de nieuwste wetenschappelijke inzichten over organistiesturing te combineren met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Wij hebben software ontwikkeld die de gehele lijn tussen strategie en daadwerkelijke uitvoering beheerst. Kort samengevat gaat het ons om:

  • Wat zijn voor mijn organisatie de belangrijkste doelstellingen?
  • Wat moet ik doen om deze doelstellingen te kunnen behalen?
  • Wat gaat dat kosten?
  • Wordt dat dan ook gedaan?

Met onze applicatie helpen wij u om:

  • Heldere strategische doelstellingen te formuleren
  • Concrete maatregelen (projecten en activiteiten) te koppelen aan deze doelen
  • Uw financiën hier automatische aan toe te voegen via een koppeling
  • Te monitoren op uitvoering door middel van onze unieke workflow ‘het update verzoek’

Betrokkenheid klanten
Onze klanten weten als geen ander waar we naar toe ontwikkelen. Het omzetten van wensen uit de praktijk naar moderne functionaliteit is onze specialiteit.
In de praktijk betekent dit dat wij samen met een aantal klanten kerngroepen vormen die gaan over een specifiek onderwerp. Tijdens 1 à 2 bijeenkomsten worden wensen in kaart gebracht, het functioneel ontwerp door Pepperflow verzorgd en het uiteindelijke resultaat gepresenteerd.

Omdat Pepperflow een echte SAAS oplossing is kunnen wij in snel tempo ontwikkeling realiseren voor al onze klanten.

Het team
Ons team bestaat uit ervaren consultants die u graag begeleiden bij de realisatie van uw ambities. Dat doen wij door kennis te combineren met hedendaagse techniek zoals online ondersteuning.
Klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en service zijn zaken waar wij veel waarde aanhechten. Ook op die vlakken blijven we ons ontwikkelen!