Over Pepperflow

Onze missie
Wij vergroten de realisatiekracht van een organisatie door informatie over haar ambities en de uitvoering daarvan overzichtelijk en transparant te ontsluiten. Dit helpt mensen in de organisatie hun dagelijkse werk te verbinden met de strategie van de organisatie en hun werk op effectieve en efficiënte wijze te organiseren.

Wat is Pepperflow
Pepperflow is software waarmee een organisatie informatie over haar ambities en de uitvoering overzichtelijk en transparant ontsluit. Software waarvan de verschillende modules die nodig zijn om een organisatie doeltreffend aan te kunnen sturen de totaalsuite vormen: 

  • Planning & control
  • Ontsluiting van financiele gegevens in combinatie met inhoud
  • Projectmatig werken
  • Capaciteit plannen en tijdschrijven
  • Budget plannen en risico's beheersen
  • Vergaderingen en besluitvorming managen
  • Interactieve actielijsten

Pepperflow is technisch gezien een webbased oplossing. Ook wel SaaS (Software as a Service) genoemd. Ofwel: u kunt inloggen in Pepperflow op elke plek waar u toegang heeft tot het internet.

De filosofie achter onze techniek is dat iedereen Pepperflow moet kunnen gebruiken. Intuïtief en elegant zonder concessies te doen aan de functionaliteit.

Pepperflow kan gezien worden als één van de eerste web 2.0 high end oplossingen. Zoals LinkedIn, Facebook of Twitter. Deze laatste richten zich in eerste instantie vooral op individuen die vervolgens met elkaar in contact kunnen treden. Pepperflow richt zich op gebruik in organisaties. Op het verbeteren van de prestaties van een organisatie en haar mensen.

Onze achtergrond
Pepperflow is ontstaan vanuit de praktijk. De oprichters hebben jarenlang ervaring als bestuurder, manager en projectleider. Bij het aansturen van organisaties liepen zij aan tegen een gebrek aan goede instrumenten. Met het gebruikelijke instrumentarium als documenten (strategiedocumenten, projectplannen e.d.) en spreadsheets wordt nooit een goed en actueel overzicht verkregen. Mooie strategische plannen liepen vast in weerbarstigheid van de uitvoering.

De oprichters droomden ervan om de nieuwste wetenschappelijke inzichten over planning & control, over organistiesturing, te combineren met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Software te ontwikkelen die de gehele lijn tussen strategie en daadwerkelijke uitvoering zou opvullen. Kort samengevat ging het de oprichters om de drie w's:

  • wat zijn voor mijn organisatie de belangrijkste doelstellingen?
  • wat moet ik doen om deze doelstellingen te kunnen behalen?
  • wordt dat dan ook gedaan?


De eerste twee duiden  op het maken van heldere strategische doelstellingen en een concretisering daarvan in maatregelen (projecten, dossiers).

De laatste duidt op de absolute noodzaak voor elke organisatie om aan de uitvoering veel meer aandacht te geven. De luchtlaag die er vaak is tussen management en uitvoering is de belangrijkste oorzaak voor het niet optimaal functioneren van organisaties.

Contactinformatie

Pepperflow B.V.
Postbus 3075
2220 CB Katwijk

Nijverheidstraat 6
2222 AV Katwijk (ZH)

Tel 071 - 40 13 2 63
Fax 071 - 40 18 0 53

E-mail: info@pepperflow.nl
kvk Leiden 28113221

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

Contactinformatie

Pepperflow B.V.
Postbus 3075
2220 CB Katwijk

Nijverheidstraat 6
2222 AV Katwijk (ZH)

Tel 071 - 40 13 2 63
Fax 071 - 40 18 0 53

E-mail: info@pepperflow.nl
kvk Leiden 28113221