Enthousiaste en gedreven professionals!

Uw werk wordt inzichtelijk doordat informatie eenvoudig te delen is met elkaar en met stakeholders buiten uw eigen organisatie.

Missie & Visie

Wij vergroten de realisatiekracht van een organisatie door informatie over haar ambities en de uitvoering daarvan overzichtelijk en transparant te ontsluiten.

Dit helpt mensen in de organisatie hun dagelijkse werk te verbinden met de strategie van de organisatie en hun werk op effectieve en efficiënte wijze samen te werken.

We werken vanuit een duidelijke visie op planning & control en op organiseren.

Wij zijn smaakmakers. We lopen voorop. En we zijn marktleider!

Onze achtergrond

Pepperflow is ontstaan vanuit de praktijk. Wij streven ernaar om de nieuwste wetenschappelijke inzichten over organistiesturing te combineren met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Wij houden van de nieuwste webtechnieken en hebben er onze fascinatie van gemaakt om deze ten dienste te stellen van organiseren.

Organiseren is werk verdelen. Organiseren is samenwerken ... informatie delen ... om de organisatie datgene te laten doen waarvoor ze is opgericht. Efficiënt en effectief.

En Pepperflow helpt daarbij!

Met onze applicatie helpen wij u om:

  • Uw doelstellingen scherp te formuleren
  • Te voorzien van KPI's
  • Informatie uit andere systemen te integreren
  • Samen te werken door informatie te delen
  • Het werk te plannen en overzicht te houden
  • De uitvoering te monitoren (PDCA-cyclus)

Integraal

  • Pepperflow biedt een reeks integrale modules
  • Die tezamen het huis van control vormen
  • Van digitale actielijst via vergadermodule naar het maken van begrotingen of managementrapportages

Een greep uit ons gerenommeerd en gevarieerd klantenbestand