Project Portfolio Management - Manage projecten in PepperflowProject Portfolio Management - Manage projecten in Pepperflow
Project Portfolio Management - Manage projecten in Pepperflow

Project Portfolio Management

Projectmatig werken moeilijk? Wel als u sommige boeken over projectmanagement mag geloven. En dat is niet voor niets. Bij (zeer) grote projecten zijn ingewikkelde projectaanpakken zinvol, zelfs onmisbaar. Maar, in verreweg de meeste projecten bij een overheidsinstantie is een veel simpeler aanpak mogelijk zonder in te leveren op kwaliteit en resultaat.

Grip op uw projectportfolio

Project Portfolio Management (PPM) behelst het gestructureerd beheren  en organiseren van alle lopende projecten binnen uw team of organisatie. Gemeenten en provincies, maar ook private organisaties, hebben vaak een breed scala aan projecten tegelijk lopen. U wilt het overzicht behouden, verantwoordelijkheden helder hebben, voortgang monitoren… Maar dat is allemaal niet zo eenvoudig, zeker niet als u gebruik maakt van losse lijstjes en losse documenten. Het gedegen organiseren van Project Portfolio Management heeft echter veel voordelen, doordat u bewust en georganiseerd uw projecten en alle bijkomende activiteiten zo uitvoert dat de projecten een succes worden en uw organisatie haar doelen behaalt. Maakt uw organisatie al gebruik van de voordelen van PPM? 

PPM bij Pepperflow

De module PPM van Pepperflow biedt u een complete digitale oplossing voor het beheren van uw projecten! In Pepperflow krijgt u de volledige controle over al uw projecten en verwante processen. Verantwoordelijkheden checken binnen uw team? Voortgang uitvragen over individuele projectonderdelen via onze slimme workflows? Ervoor waken dat budgetten of uren niet overschreden worden? Dit alles maakt u inzichtelijk op overzichtelijke dashboards zodat u de juiste keuzes maakt, uw (langetermijn)doelen kunt nastreven en middelen efficiënt benut. Zo worden uw projecten een succes! De module PPM sluit bovendien naadloos aan op de P&C-oplossing van Pepperflow.

Met Pepperflow wordt Project Portfolio Management weer leuk en overzichtelijk!

Een belangrijk onderdeel bij uw projecten is dat u niet alleen inzicht krijgt op  de planning, en voortgang, maar ook op de kosten per project. Pepperflow sluit aan op alle gangbare financiële bron-systemen en kan hierdoor de investeringen/kredieten en de uitputting hierop overhalen naar Pepperflow. De informatie wordt dagelijks ververst. Doordat projectmatig werken naadloos geïntegreerd wordt met uw P&C-cyclus is informatie over projecten toegankelijk daar waar wenselijk. 

 • Heldere overzichten maken alle budgetten en kosten helder inzichtelijk
 • Door middel van een koppeling met uw financieel systeem worden kosten in beeld gebracht
 • Betere controle over projectbudgetten

Projecten opzetten, aansturen en volgen wordt met Pepperflow een stuk efficiënter. Door middel van autorisaties wordt informatie gedoseerd aangeboden aan elke laag van uw organisatie. 

 • Een work-breakdown structure zorgt voor een duidelijke fasering van uw projecten, onderliggende projecten, deelprojecten en de daarbij horende interactieve actielijsten
 • Planning van projecten overzichtelijk weergeven met GANTT-diagrammen 
 • Toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden maakt dat iedereen exact weet wat er van hem verwacht wordt

Geen project is zonder risico's. Met de module Project Portfolio Management (PPM) van Pepperflow krijgt u niet alleen helder inzicht in de projecten zelf, maar ook in alle risico's waar u rekening mee moet houden die de uitwerking beïnvloeden. In Pepperflow registreert u de kans op risico's, de impact en welke maatregelen er bedacht zijn of uitgevoerd kunnen worden. Dit kunt u visueel maken met behulp van een heatmap! 

Met goed risicomanagement kunt u nog nauwkeuriger uw projecten en de voortgang monitoren. 

Strategisch management omvat elke stap van ambities tot de uitvoering van projecten en het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen. Met de module Project Portfolio Management (PPM) van Pepperflow krijgt u niet alleen uw projecten beter inzichtelijk, maar legt u ook het fundament voor een integrale aanpak bij strategische beslissingen en het bijsturen op resultaten. Zo vertaalt u de visie van uw organisatie naar concrete acties voor de lange en korte termijn, waarmee u concreet werkt aan het  behalen van doelstellingen. 

 • Verbinding tussen ambities, doelen, uitvoering en opvolging
 • Slimme, heldere rapportages maken uw projecten inzichtelijk
 • In combinatie met de module P&C kunt u beter dan ooit de stap maken van beleid en beheer naar concrete acties en maatregelen.

Een belangrijk component bij succesvolle projecten is het efficient inzetten van beschikbare capaciteit en het monitoren op de tijdsbesteding van alle betrokkenen. Daarom biedt Pepperflow ter ondersteuning van de module PPM ook een module "Capaciteit en Tijd". Middels deze module kunt u nog beter grip houden op uw projectportfolio door geen capaciteit verloren te laten gaan en tijdsbesteding slim te monitoren.

 • Monitor alle geschreven uren, op teamniveau of op individueel niveau. 
 • Zet de beschikbare capaciteit en geschreven tijd tegen elkaar af voor scherpe monitoring op projectvoortgang
 • Rapporteer alle relevante informatie naar bijvoorbeeld Word, PDF of naar een GANTT-chart. 
 • Houd grip op de kosten met slimme capaciteitsplanning en monitoring van uw projectteam! 

Pepperflow stimuleert proceseigenaren om zich echt verantwoordelijk te voelen voor hun eigen proces. Dat is een groot pluspunt
- Gemeente Oost Gelre