Project- en Portfoliomanagement

Houd grip op projecten en stuur tijdig bij

  • Verbind integrale strategie met de projectuitvoering
  • Alle kritische informatie naast elkaar in één tool
  • Houd eenvoudig grip op lopende projecten
Projectportfolio management

FUNCTIONALITEITEN

Op maat voor uw organsatie

PROJECT- EN PORTFOLIOMANAGEMENT

Grip op uw projectportfolio

Project Portfolio Management (PPM) is het gestructureerd beheren en organiseren van alle lopende projecten binnen uw team of organisatie. Gemeenten, provincies of waterschappen, maar ook private organisaties hebben veel projecten tegelijk lopen. U wilt overzicht behouden, verantwoordelijkheden helder hebben, voortgang monitoren… Ondoenlijk als u gebruik maakt van losse lijstjes en losse documenten. Het online organiseren van uw projectportfolio heeft veel voordelen: doordat u bewust, georganiseerd én transparant uw projecten en alle bijkomende activiteiten uitvoert, worden uw projecten succesvol gerealiseerd en haalt uw organisatie haar doelen.


Beheer uw projectportfolio

Uw beleidsvisies, begroting of collegeprogramma bevatten veel projecten en activiteiten. Met Pepperflow monitort u deze en ordent u ze naar de door u gewenste portfolio. Hierdoor transformeert uw begroting of visiedocument in Pepperflow in een real time uitvoeringsoverzicht. U weet altijd wie waar aan verbonden is, wat de budgetten zijn, wat de uitputting van deze budgetten is en wat de tijdlijnen zijn. Tijd, geld en kwaliteit dus, maar u kunt uiteraard ook andere stuurindicatoren opnemen.


Continue beleidsopvolging

Beleg eigenaarschap

Wijs eenvoudig de verantwoordelijke medewerkers toe aan projecten en vraag voortgangsinformatie uit via flexibele workflows. Medewerkers hechten veel waarde aan zo'n eenvoudige en gestructureerde methode. U houdt daarmee te allen tijde zicht op de meest recente stand van zaken van lopende projecten op het gebied van tijd, kwaliteit, geld of andere stuurindicatoren.


Inzicht in één oogopslag

Alle voortgangsinformatie is beschikbaar in flexibel te configureren dashboards en dwarsdoorsneden. Deze kunnen bestaan uit statistieken, visualisaties, financiële data of toelichtingen en zijn toegespitst op de informatiebehoefte van de desbetreffende gebruiker.

Continue beleidsopvolging

PDCA

Bij Pepperflow geloven we in de kracht en effectiviteit van de PDCA-methode. Daarom ligt deze methode ten grondslag aan veel onderdelen van onze software. Zo ook de Project- en Portfoliomanagement module. Dit resulteert in het gebruik van efficiënte workflows en het faciliteren van duidelijke en vaste controlemomenten, waarbij alle voortgangsinformatie van een project op een eenduidige manier gecontroleerd kan worden en eventuele bijsturing kan worden geïnitieerd.

FAQ

Veelgestelde vragen

Op basis van best practices en eerdere implementaties hebben wij voorbeelden en sjablonen beschikbaar, waar direct mee kan worden gewerkt.

Projecten kunnen worden voorzien van diverse vormen van voortgangsinformatie. Denk aan vrije teksten waar betrokkenen een kwalitatieve update kunnen geven, indicatoren voor Tijd, Kwaliteit en Geld (of naar keuze andere indicatoren) maar ook aan Gantt Charts. U kiest zelf welke typen voortgangsinformatie het beste bij uw proces passen.

Ja. Gebruikers kunnen binnen Pepperflow projecten aanvragen, die vervolgens goed- of afgekeurd worden door de desbetreffende controleur.

Elke klant heeft een eigen Customer Success Manager die u altijd kunt raadplegen. Daarnaast biedt Pepperflow een helpdesk die elke werkdag tussen 09:00 en 17:30 voor u klaarstaat. Ook heeft u toegang tot een helpcentrum, dat is voorzien van een groot aantal vragen en bijbehorende antwoorden en tenslotte kunt u via ons E-learning platform filmpjes bekijken en terugkijken.

Nee, zeker niet! De ervaring van onze klanten is dat de implementatie van de PPM-module organisaties helpt om op een hoger volwassenheidsniveau te komen. Doordat de applicatie gebouwd is op inhoudelijke kennis en best-practices binnen de sector, biedt het een handvat om met projectmatig werken te beginnen. Onze consultants begeleiden dat proces op deskundige wijze. Met andere woorden: het implementeren van Pepperflow helpt uw organisatie op een eenvoudige manier om projectmatig te gáán werken!

Behoefte aan meer informatie?

Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

Contact