PDCA Software - PepperflowPDCA Software - Pepperflow

PDCA

Efficiënter en daadkrachtiger werken, met de PDCA-methode

Streven naar verbetering met de PDCA-methode

De PDCA-cyclus is een welbekend managementmodel, ook wel bekend als de cirkel van Deming. De PDCA-cyclus (plan, do, check, act) helpt organisaties bij het streven naar verbetering in processen, op cyclische wijze. Bij Pepperflow geloven we in de kracht en effectiviteit van deze methode. Daarom ligt de PDCA-methode ten grondslag;aan veel onderdelen van onze software.

Leuker en efficiënter werken
De PDCA-cyclus is niet alleen een manier om gestructureerder te werken, voortgang te monitoren en verbetering te stimuleren. Het is ook een beproefde methode om naast grootschalige projecten ook om tussenstappen en deelprojecten te beheersen.  Aan de hand van PDCA kunt u medewerkers beter binden aan projecten en sneller en efficiënter bijsturen. Dit stimuleert leerprocessen, het geven van feedback en maakt het streven naar verbeteringen een integraal en breedgedragen proces.  Dit levert dan weer een grote bijdrage aan continuiteit, structuur en het behalen van doelen van uw organisatie!

PDCA, basiselement van Pepperflow

Plan, do, check act. Dat concept staat aan de basis van het werken met Pepperflow. Binnen al onze modules is het cyclisch werken, controleren en verbeteren de motor voor alle processen. Zo stimuleert u verbetering, zijn plannen helder en opvolgbaar, worden fouten gecorrigeerd en is verantwoordelijkheid helder. Meer weten over de modules van Pepperflow? Klik dan op de blauwe button hieronder. 

Modules van Pepperflow   

Pepperflow maakt PDCA eenvoudig

PDCA zit in ons DNA. Door middel van een unieke workflow kunnen betrokken medewerkers zo gemakkelijk mogelijk taken afhandelen en de stand van zaken bijwerken. Medewerkers zien alleen de zaken die specifiek voor hun bedoeld zijn. Als leidinggevende overziet u het geheel. Zo creëert u draagvlak bij medewerkers en heeft u zelf het overzicht.

De gebruiksvriendelijkheid van Pepperflow helpt om medewerkers nauwer te betrekken bij processen en verlaagt de drempel om projecten en activiteiten bij te werken. Dankzij de historiefunctie zijn wijzigingen ook zonder handomdraai weer te herstellen indien gewenst.

De PDCA-cyclus is een belangrijk basiselement bij het werken met Pepperflow. Of u nu uw Planning & Control-cyclus wil stroomlijnen of verantwoordelijkheden qua informatiebeveiliging wil verduidelijken, middels de PDCA-methode ontstaat er structuur en duidelijkheid. Door de cyclische werking worden medewerkers nauw betrokken bij het streven om continue verbeteringen te verwerken in bedrijfsprocessen. Dankzij de structuur van Pepperflow helpt de PDCA-methode bij (het verbeteren van) tal van processen. Wil je updates uitvragen over budgetten, een deelproject of een grafiek? Alle mogelijke vulden zijn in te vullen.

Door de PDCA stappen zorgvuldig te doorlopen wordt elk aspect van een project zorgvuldig aangepakt, wat fouten vermindert en de uitvoering ten goede komt. Een goed ingerichte PDCA-cyclus kan sterk bijdragen aan het behalen van de KPI's van jouw organisatie!

PDCA (plan, do, check, act) is een cyclus van 4 stappen: 

  • P(lan) - Aan elk plan ligt een duidelijke strategie ten grondslag, het liefst SMART geformuleerd. Denk eens aan de P&C-cyclus, het maken van een begroting of strategisch jaarplan bijvoorbeeld. Welke doelstellingen zijn er? Wat moet er verbeterd worden? Wat zijn de KPI's? 
  • D(o) - De kern van de uitvoering vindt hier plaats. Dit betekent ook monitoring en toetsen voortgang op indicatoren als tijd en geld. 
  • C(heck) - Na de uitvoering volgt het controlemoment. Door de workflows in Pepperflow kunt u voortgang uitvragen over onderdelen, teksten, doelstellingen en meer. Zo krijgt u helder inzichtelijk hoe de uitvoering is verlopen door de verantwoordelijk medewerker een update verzoek te sturen.  De rapportages en dashboards die u opstelt met Pepperflow maken dit nog duidelijker.
  • A(ct) - Door de workflows in Pepperflow maakt u de cirkel altijd weer rond. Bij de A van PDCA draait het om reageren, bijsturen of innoveren. Is een verdere evaluatie nodig? Welke nieuwe doelen kunnen we ons stellen voor volgend jaar? En zo start de cyclus opnieuw.