Een compleet geïntegreerd systeem, toegespitst op uw organisatie

Een modulair platform, flexibel in te richten en op ieder moment uit te breiden met additionele functionaliteiten

Modules

Statistieken en indicatoren

Verrijk rapportages en dashboards met overzichtelijke statistieken, indicatoren en KPI’s voorzien van actuele informatie. In één oogopslag wordt relevante voortgangsinformatie visueel gepresenteerd. Deze informatie kan direct uit Pepperflow of uit externe bronnen worden gehaald.

Financiën

Financiële overzichten kunnen eenvoudig worden opgesteld waarbij informatie tot op het laagste niveau beschikbaar is. De koppeling met het financieel systeem maakt het mogelijk om de overzichten op ieder gewenst moment geautomatiseerd te actualiseren. Daarnaast kan in Pepperflow eenvoudig financiële voortgangsinformatie worden uitgevraagd. Dit alles maakt knip- en plakwerk overbodig en zorgt ervoor dat informatie te allen tijde betrouwbaar is.

Capaciteit plannen en tijd schrijven

Een belangrijk onderdeel van projectmatig werken is het grip houden op de beschikbare capaciteit en de tijdsspendering. Met deze functionaliteit krijgt u inzicht in de beschikbare capaciteit die ingezet kan worden voor projecten en activiteiten, zowel op individueel- als op teamniveau. De geplande capaciteit kan daarnaast worden afgezet tegen de geschreven tijd. De functionaliteit biedt uitgebreide mogelijkheden m.b.t. invoeren, goedkeuren en rapporteren van tijdgebonden informatie.

Publicatieplatform (Begrotingsapp)

Geef het bestuur en inwoners inzicht in de stand van zaken van grote projecten of gemeentelijke financiën via een interactieve online omgeving. Het publicatieplatform van Pepperflow draagt bij aan transparante beleidsverantwoording op een visueel aantrekkelijke manier.

Lees meer over het publicatieplatform

Raadsomgeving

Met de Raadsomgeving wordt het voor de raad mogelijk om digitaal te interacteren met de ambtelijke organisatie. Zowel het stellen van vragen, het ontvangen van de antwoorden als het maken van aantekeningen is mogelijk vanuit één centrale omgeving: het publicatieplatform van Pepperflow.

Lees meer over de Raadsomgeving

Single Sign-On

Single Sign-On maakt het mogelijk om via een eenmalige login toegang te krijgen tot meerdere applicaties binnen het bedrijfsnetwerk. Ook Pepperflow biedt deze mogelijkheid en verleent hiermee op een veilige en gebruiksvriendelijke manier toegang tot de applicatie.

Actielijsten

De actielijsten bieden gebruikers de mogelijkheid om activiteiten of projecten te vertalen naar concrete acties. Deze acties kunnen zowel per project als projectoverstijgend worden getoond. Elke actie kan o.a. worden voorzien van een omschrijving, stand van zaken en start- en einddatum. Door middel van notificaties kan een gebruiker automatisch worden geattendeerd op acties waarbij de einddatum nadert.

Budgetbeheer

Het budgetbeheer biedt de mogelijkheid aan verantwoordelijken om snel en simpel inzicht te krijgen in relevante budgetten, op het gewenste niveau. Kostenplaatsen, afdelingsbudgetten of programmabudgetten worden zo gemakkelijk inzichtelijk gemaakt. Kortom: een gepersonaliseerd overzicht, afgestemd op individuele informatiebehoeften.

Excelsynchronisatie

Vaak blijft Excel onmisbaar voor allerlei overzichten. De Excel-synchronisatie biedt de mogelijkheid om deze overzichten vanuit een gedeelde online map of applicatie automatisch te synchroniseren met Pepperflow en terug te laten komen in de rapportages.

Behoefte aan meer informatie?

Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

Contact