Kwaliteitsmanagement

Pepperflow heeft meerdere klanten in de zorgsector, veelal ziekenhuislaboratoria zoals Medische Microbiologie, Pathologie en het Klinisch Chemisch laboratorium.


Met onze applicatie is men in staat een degelijk kwaliteitsbeleid te voeren waarbij de PDCA-Cyclus is geborgd.. Men kan hierover op eenvoudige wijze verantwoording afleggen aan de RvA of interne auditoren. Met Pepperflow heeft u een kwaliteitsmanagementsysteem in huis waarmee u digitaal en gezamenlijk op een gebruiksvriendelijke manier aan kwaliteitsverbetering werkt. Dit is een continue proces, verankerd in uw organisatie.

Wij denken bijvoorbeeld aan:

De overgang van de CCKL-accreditatie naar de ISO 15189

Bij ISO ligt het accent op procesmanagement. Met Pepperflow bent u in staat om processen op het gebied van kwaliteit cyclisch (PDCA) te verwerken. U bent als organisatie in control met digitale overzichtelijke schermen waarbij het onnodig is om de welbekende papieren tijger te creëren.

De medewerkers

Door middel van een unieke workflow maakt u het de betrokken medewerkers zo gemakkelijk mogelijk om taken af te handelen en standen van zaken bij te werken.
De medewerker ziet alleen die zaken waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. U overziet het geheel.
Zo creëert u draagvlak bij medewerkers en heeft u zelf het overzicht

Het management

Als manager heeft u door middel van Pepperflow overzicht en inzicht. U weet welke processen uw afdeling kent, wie er eigenaar is van elk (deel)proces, welke verbetermaatregelen er gepland staan, wat de actuele stand van zaken is. U kunt garanderen dat deze vervolgens worden opgevolgd, gemonitord en opnieuw gecontroleerd!

Alle toetsbare normelementen zijn immers in Pepperflow opgenomen, evenals alle ISO-hoofdstukken. Met behulp van kleurindicatoren kunt u in één oog opslag zien waaraan is voldaan en waar nog aandacht aan besteed moet worden.

Vervolgens bent u met letterlijk één druk op de knop instaat de benodigde validaties en kopieën van alle relevante documenten uit uw database aan te leveren aan bijvoorbeeld de RvA. Ook een rapportage is naar eigen wens samen te stellen.
Met behulp van Pepperflow legt u op eenvoudige wijze verantwoording af. Aan management, directie en zelfs de RvA.


Het samenstellen van de Management review

De totstandkoming van een management review is een tijdrovend proces. Hoe staat het eigenlijk met de doelen uit het jaarplan en de bijbehorende projecten en activiteiten? Hoeveel audits zijn afgerond? Hoeveel verbetermaatregelen staan nog open?
Bijdragen van teamleiders en medewerkers worden uitgevraagd maar tegen de tijd dat alle informatie is verzameld is deze reeds verouderd en de management review veelal een onleesbaar dik boekwerk.
Met Pepperflow is dit verleden tijd.

  • U vraagt informatie uit via onze zeer gebruiksvriendelijke workflow. Betrokkenen leveren op heel eenvoudige wijze actuele standen van zaken aan
  • Projecten en activiteiten uit het jaarplan worden waar nodig gekoppeld aan de management review. U voert informatie eenmalig is en gebruikt het meervoudig!
  • Overzichtelijke schermen met aantallen openstaande audits of verbetermaatregelen