Privacy Management (PMS)  

Manage uw privacybeleid met de geïntegreerde PMS-module van Pepperflow

PMS software Pepperflow - Privacy Management SystemPMS software Pepperflow - Privacy Management System
PMS software Pepperflow - Privacy Management System

Privacy Management (PMS)  

Manage uw privacybeleid met de geïntegreerde PMS-module van Pepperflow

Als Privacy Officers of FG (Functionaris Gegevensbescherming) zult u het herkennen: nieuwe wet- en regelgevingen, zoals met name de AVG, heeft gezorgd voor veel verandering en  verantwoordelijkheden. Die nieuwe regelgeving heeft ook impact op uw bedrijfsprocessen en personeel. Privacy raakt de gehele organisatie. 

Om als organisatie aan al die wetgeving te voldoen heeft u een tool nodig waarin u dit digitaal kunt verantwoorden. Privacy management wordt behapbaar, met de PMS-module (Privacy Management Systeem) van Pepperflow! Krijg digitaal grip op risico's en interne processen, stel DPIA's op, beheer registers en verwerkersovereenkomsten, voorkom datalekken en toets u uw beleid aan de AVG. 

document-chain

Welke registers zijn inbegrepen?

De kern van privacy management met de module PMS van Pepperflow, zit in het register van verwerkingsactiviteiten. Binnen dit register wordt inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens worden verwerkt binnen de organisatie. Alle soorten formats van registers kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in de applicatie. Vervolgens richt u gemakkelijk per verwerkingsactiviteit in welke verwerker met eventuele verwerkersovereenkomst er nodig is. Daarnaast is het ook mogelijk om diverse andere registers zoals het register van applicaties, processen en incidenten te koppelen aan het register van verwerkingsactiviteiten.

questionaire

Hoe maak ik een DPIA?    

Een papieren vragenlijst of inventarisatie is niet zo moeilijk te vullen. Keuzelijsten worden al lastiger. Vragen overslaan en dan ook nog “het net ophalen” uit wat er is ingevuld is een enorme uitdaging. Niet meer met de interactieve DPIA in de PMS-module van Pepperflow. Met behulp van de interactieve vragenlijsten kunnen risicoanalyses zoals een DPIA gemakkelijk worden uitgezet bij proceseigenaren waarbij automatisch bij alle openstaande risico’s verbeteracties worden gegenereerd. Daarnaast worden net als bij de Module ISMS verschillende maatregelen worden uitgezet in de organisatie om te het privacy beleid uit te voeren. Scoort u onvoldoende op één van de vragen / onderdelen? Voor die zaken worden automatisch acties aangemaakt en op uw naam gezet. Zo hoeft u niet bang te zijn dat u iets vergeet! 

handshake-document

Hoe beheer ik mijn verwerkersovereenkomsten?

Waar beheert u uw verwerkersovereenkomsten? En hoe weet u zeker dat u ze koppelt aan de juiste verwerker en de juiste verwerkingsactiviteiten? Vaak is dit een kwestie van “opslaan in hetzelfde mapje” of duidelijke verwijzingen maken. Dat is ook kwetsbaar. De PMS-module van Pepperflow legt de noodzakelijke verbindingen tussen alle nodige registers. Met behulp van onze flexibele tabbladen kunt u alle informatie kwijt over de persoonsgegevens binnen een proces, contactinformatie van een verwerker of details van een incident. Met behulp van een updateverzoek is het vervolgens eenvoudig om alle missende informatie uitvragen.

shield-settings

Hoe helpt de PDCA-cyclus?

Zowel bij informatiebeveiliging als privacy kan de PDCA-cyclus hulp bieden. U beschrijft de in kaart te brengen processen, koppelt rollen en voert deze in in de applicatie. Vervolgens actualiseert u informatie bij de gekoppelde personen en voert u controles uit met behulp van de automatische checklists in Pepperflow. Daarna voert u taken op voor de geconstateerde gebreken en risico’s. Door concreet uw processen en risico’s in beeld te houden conform de eisen van de AVG en deze cyclisch te evalueren houdt u grip op uw privacybeleid!

De PMS-module van Pepperflow

Hoe houdt u actueel overzicht over alle registers, DPIA's en uitstaande verbeteracties om uw privacybeleid te waarborgen?  In plaats van opzichzelfstaande lijstjes legt de privacy management module (PMS) van Pepperflow de noodzakelijke verbindingen. Het resultaat?  Actuele opvolging en overzicht! 

Al uw processen, applicaties en verwerkers worden opgenomen in onze slimme database. Aan elke verwerkingsactiviteit wordt vervolgens een proceseigenaar gekoppeld. Dankzij onze ingenieuze workflow kunt u eenvoudig de risicioanalyse DPIA uitvoeren. De notificaties en workflow van Pepperflow zorgen ervoor dat u op elk moment een betrouwbaar overzicht hebt van de status van uw privacymaatregelen. Met Pepperflow kunt u daarnaast incidenten registreren en verwerken, of verzoeken tot inzage opnemen. Ook is het mogelijk om daar acties aan te koppelen en uit te zetten binnen uw organisatie. Aan de basis hiervoor ligt de PDCA-methode. Door concreet beleid op te stellen conform de eisen van de AVG en deze cyclisch te evalueren houdt u grip op uw privacybeleid. 

  • Als privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming, samen met uw collega's, grip houden op de uitvoering van uw privacybeleid
  • Al uw registers centraal op één digitale plek
  • Eenvoudig een DPIA aanmaken en controleren
  • Grip op alle verwerkersovereenkomsten
  • Door de modulaire opbouw van Pepperflow is er een sterke integratie met onder andere onze ISMS-module en P&C-module
  • Overzicht houden over risico's met het geïntegreerde onderdeel risicobeheersing
  • Krijg grip op uw privacy management! De PMS-module van Pepperflow geeft u helder inzicht in alle verantwoordelijkheden en taken op het gebied van privacy
  • Geschikt voor zowel overheden als particuliere bedrijven en zorginstellingen
  • Altijd toegankelijk in onze snelle en gebruiksvriendelijke SaaS-omgeving