Pepperflow is een web-based GRC-tool die organisaties in staat stelt informatieveiligheid te borgen in een PDCA-cyclus.Pepperflow is een web-based GRC-tool die organisaties in staat stelt informatieveiligheid te borgen in een PDCA-cyclus.

Informatieveiligheid

Pepperflow is een webbased ISMS-pakket dat organisaties in staat stelt informatieveiligheid- en een privacy managementsysteem te borgen in een PDCA-cyclus. Een complete GRC-tooling dus!

Normenkaders bijhouden in Excel wordt verleden tijd. Normen neemt u op in Pepperflow, koppelt verantwoordelijken aan elke rol en houdt gemakkelijk zicht op de voortgang. 

Hoe ziet dat eruit

Hoe ziet dat eruit

Als  CISO  (Chief Information Security Officer) heeft u de verantwoordelijkheid gekregen om uw organisatie te laten voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. Dat betekent dat u veel taken en activiteiten uit moet zetten en moet bewaken!

In Pepperflow zijn reeds alle verschillende  normenkaders opgenomen met de daarbij behorende  beheers- en beveiligingsmaatregelen. U kunt dus zo aan de slag om de maatregelen in de organisatie uit te zetten en te bewaken.

De maatregelen kunnen worden toegewezen aan de verantwoordelijk medewerkers. Met een slimme update functie kunnen standen van zaken en bewijslast worden geactualiseerd en bijgewerkt. Deze informatie kan vervolgens gemakkelijk worden getoond in de daarbij behorende audit- en verantwoordingstools, zoals ENSIA.

De voortgang van het  informatieveiligheidsbeleid  kan overzichtelijk getoond worden op persoonlijke dashboards. Inzicht op voortgang is real time zodat snel kan worden bijgestuurd.  Met een simpele wizard kunnen formele rapportages worden uitgedraaid.

Risicomanagement

Risicomanagement

Met de slimme oplossing van Pepperflow maakt u een gedegen risico analyse, samen met alle betrokkenen.

Op basis van deze risicoinventarisatie heeft u de risico's in beeld gekregen. In Pepperflow kunt u vervolgens standaardmaatregelen (uit de bestaande normenkaders) selecteren of nieuwe formuleren om de risico's te beheersen. 

Maatregelen maakt u concreet door hier acties aan te koppelen en toe te wijzen. Een slimme workflow module zorgt ervoor dat u regelmatig de stand van zaken op kunt nemen. En met de handige notificatiefunctie blijft u altijd en per direct op de hoogte! 

Op persoonlijke dashboards volgt u de uitvoering, grafisch aantrekkelijk weergegeven .

Zo krijgt u als CISO de tools in handen om te sturen en om uiteindelijk de vastgestelde risico’s te beperken en zo de organisatie beter te beveiligen!

Verantwoording afleggen gaat dan letterlijke met één druk op de knop!

Hoe zorg je ervoor dat alle vertrouwelijke informatie veilig blijft en wat moet u doen om incidenten te voorkomen? Het Management Informatiesysteem van Pepperflow biedt uitkomst!

PMS - Privacy managementsysteem

PMS - Privacy managementsysteem

Als Functionaris Gegevensbescherming wilt u  alle processen, applicaties en verwerkers die gebruik maken van  gevoelige persoonsinformatie goed kunnen monitoren. Gaat u gebruik maken van lange en foutgevoelige Excellijsten of gaat u voor een grondige oplossing? Pepperflow helpt u alles in beeld te houden.

Alle processen, applicaties en verwerkers worden in de slimme database opgenomen en toebedeeld aan de verschillende verantwoordelijken.  De notificaties en workflow van Pepperflow gaan ervoor zorgen dat alles in beeld blijft en dat afwijkingen tijdig geconstateerd worden.

Met Pepperflow kunt u ook incidenten registreren en verwerken of verzoeken tot inzage opnemen.  Ook is het mogelijk om hier de benodigde acties aan te koppelen en uit te zetten binnen de organisatie.

Dit kan allemaal gekoppeld worden aan de betreffende verwerking. Dit Verwerkingsregister bevat alle benodigde informatie vanuit de AVG, waaronder de verwerkersovereenkomsten.

Ondersteuning van de Privacy Officer

Ondersteuning van de Privacy Officer

Als Privacy Officer helpt Pepperflow u bij het:

  • uitvoeren van de Baselinetoets
  • toekennen van de BIV-classificatie
  • uitvoeren van een Privacy Impact Analyse (PIA) en/of
  • diepgaande Risicoanalyses

Hieruit kunnen vervolgacties en/of maatregelen komen. Al deze taken, analyses en meldingen worden op één plek getoond zodat men altijd alle informatie bij elkaar ziet. Zowel uitvoerder als eindverantwoordelijken hebben vriendelijke overzichtsschermen.

Zo heeft u alle informatie inzichtelijk op één plek en kunt u gemakkelijk alle acties uit zetten binnen de organisatie. Zo behoudt u het overzicht over alle meldingen in het Datalekken- en Verwerkingsregister.

Hiermee draagt u bij aan de bescherming van vertrouwelijke persoonsgegevens in uw organisatie.

Pepperflow bundelt haar krachten met SEP om u als gemeente of gemeenschappelijke organisatie optimaal te kunnen ondersteunen. Afhankelijk van de situatie en/of ambitie van de gemeente. U heeft hierin keuze uit: ISMS Basis, ISMS Plus en ISMS Pro.

Onmisbaar voor elke organisatie:  

  • Gebruiksvriendelijke software voor de volledige informatiebeveiliging
  • Alle normen en maatregelen beschikbaar in sjablonen én zelf toe te voegen
  • Toewijzen aan verantwoordelijken in diverse rollen
  • Gemakkelijk coördineren werkzaamheden en acties
  • Flexibele workflows om standen van zaken uit te vragen bij verantwoordelijken
  • Inzicht in voortgang met verantwoordingsdocumentatie en dashboards
+ Meer voordelen