RaadsomgevingRaadsomgeving

Raadsomgeving

De democratische innovatie van Pepperflow

Elk jaar begeeft een gemeente of provincie zich door de Planning & Control-cyclus, een cruciaal proces waarin de route van strategie naar resultaat wordt gefaciliteerd en gecontroleerd.  De gemeenteraad of de provinciale staten voeren er volgens debatten over met elkaar, bijvoorbeeld tijdens de behandeling van de begroting, kadernota of jaarstukken. 

Met de Pepperflow Raadsomgeving wordt het voor de raad mogelijk om gemakkelijker, digitaal invloed uit te oefenen door direct vragen te stellen bij de belangrijke P&C-documenten in het digitale publicatieplatform van Pepperflow. Raadsleden kunnen inloggen en de P&C-documenten op een eenvoudige manier tot zich nemen, bespreken, memo's plaatsen en vragen stellen. Door de verbinding van de raadsomgeving met de werkomgeving van uw organisatie kan eenvoudig relevante informatie worden opgehaald bij reeds ingestelde gebruikers. Opgehaalde informatie kan met één druk op de knop gepubliceerd worden naar de raadsomgeving voor een actueel beeld. 

De Pepperflow Raadsomgeving is geheel ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en biedt een nieuwe, innovatieve richting om raadsleden meer bij de P&C-cyclus te betrekken en de lokale democratie een digitale impuls te geven!

Meer mogelijkheden voor de raad

Een hele belangrijke stakeholder in de P&C-cyclus is de gemeenteraad of de provinciale staten. Uiteindelijk moeten de diverse P&C rapportages door de raad worden goedgekeurd en kunnen moties en amendementen een nieuwe richting aanduiden. Voorafgaand aan deze goedkeuring heeft de raad de mogelijkheid om de stukken door te nemen en technische vragen in te dienen. Pepperflow biedt de mogelijkheid om raads- en statenleden in te laten loggen in een omgeving waarin zij de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen en memo's te plaatsen bij de diverse onderdelen van een P&C-document. Deze kunnen zij vervolgens naar wens delen met andere fractiegenoten. De fractie kan centraal de ingediende vragen doorlopen door het inzichtelijke dashboard wat overzicht geeft over alle pijnpunten waar een fractie iets mee wilt doen.  

Digitaal overzicht voor de raad en ambtenaren!

De Raadsomgeving bied zowel voordelen voor de raad als de ambtelijke organisatie. Door de verbinding met de werkomgeving waar uw organisatie de P&C-documenten met elkaar in opstelt kunt u vragen vanuit de raadsomgeving eenvoudig uitzetten in uw organisatie. Dit kunt u doen met behulp van de bekende workflows. Technische vragen komen zo direct terecht bij de relevante ambtenaar. Wanneer informatie is opgehaald kan dit door de betrokken ambtenaar weer met één druk op de knop gepubliceerd worden naar de raadsomgeving. Hierdoor wordt ook het proces achter de schermen gestroomlijnd. 

Dé stap naar een werkelijk digitale P&C-cyclus & betrokken raad

  • Maak de behandeling van P&C-documenten door de gemeenteraad prettiger en gestroomlijnder, met een centrale omgeving voor raadsleden
  • Raadsleden en fractieondersteuneners kunnen direct in de Pepperflow Begrotingsapp (technische) vragen stellen. Zo kunnen raadsleden sneller invloed uitoefenen en informatie opvragen voorafgaand aan behandeling in de Raad. 
  • Efficiënyslag voor de ambtelijke organisatie die eenvoudig geautomatiseerd de vragen ontvangt. Na beantwoording komen ze direct terug bij de indienende partij of raadslid. 
  • Efficiënt, digitaal vergaderen over P&C-documenten wordt eenvoudig, met de Pepperflow Raadsomgeving! 
  • Alle memo's worden netjes gebundeld op een overzichtspagina voor raadsleden. Dit kan als centrale input dienen voor partijen om raadsvergaderingen voor te bereiden en gezamenlijk te bepalen welke technische vragen er gesteld gaan worden.
  • Rapportagefunctie zorgt voor mogelijkheden om alle vragen (bijvoorbeeld van alle partijen gezamenlijk) te publiceren als PDF, handig voor de griffie!