GRC software - PMS - ISMSGRC software - PMS - ISMS

ISMS 

Grip op informatieveiligheid, met de ISMS-module van Pepperflow

Informatieveiligheid is voor organisaties enorm belangrijk. Of het nu gaat om het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beter inregelen van verantwoordelijkheden binnen uw organisatie. Informatieveiligheid doet een beroep op uw hele team. 

Als CISO of FG beheers je dit proces voor jouw organisatie. Alles om te voldoen aan de belangrijkste normenkaders, ofwel (inter)nationale standaarden. Zo geraak je als organisatie in control, over verantwoordelijkheden, risico's en beleid. 

Bij Pepperflow begrijpen we de uitdagingen van uw organisatie op het gebied van informatieveiligheid. Met de ISMS-module van Pepperflow krijgt u grip op de zaak.

finance

Hoe beheers ik alle risico's?

De ISMS-module van Pepperflow maakt risico’s inventariseren en wegen eenvoudig. Pepperflow is volledig flexibel in te richten naar iedere soort risicoanalyse aanpak. Deze risico’s kunnen vervolgens worden beheerst door bestaande of aanvullende maatregelen hieraan te koppelen. Het periodiek uitvragen en herbeoordelen van de risico’s wordt gemakkelijk gemaakt met behulp van het updateverzoek. Op die manier is er ten alle tijden inzicht in de status van de risico’s binnen de organisatie.

ISMS

Hoe houd ik grip op alle normenkaders?

Om te voldoen aan gestelde normen wordt meer dan ooit om een integrale aanpak gevraagd, die alle medewerkers binnen de organisatie betrekt. Standaard is de software voorzien van de meest recente en relevante normenkaders (denk aan de BIO, BAG, SUWI, DIGID, ENSIA en meer), maar het is daarnaast ook mogelijk om elk gewenst normenkader te importeren en in te richten in de software. Op die manier krijgt jouw organisatie inzicht en grip op alle normenkaders.

document

Hoe houd ik zicht op verantwoordelijkheden?

Verantwoordelijkheden rondom beheersmaatregelen, risico’s en incidenten kunnen eenvoudig worden belegd, zodat elke medewerker laagdrempelig betrokken kan worden en zodat voor de medewerker in een keer duidelijk is wanneer hij wat moet doen. Concrete taken rondom maatregelen, risico’s en incidenten kunnen gemakkelijk worden gecoördineerd om zo alle acties en openstaande verbeterpunten uit te voeren.

document-chain

Hoe manage ik incidenten?

Het proces rondom incidentenmanagement krijgt volledig vorm in de module ISMS van Pepperflow. Met een flexibel in te richten incidentenformulier of de koppeling met een ticketsysteem is wordt het verzamelen van incidenten eenvoudig. De beoordeling, opvolging en lering van het incident kan vervolgens eenvoudig worden uitgevraagd bij de betrokken medewerkers.

De ISMS-module is geschikt voor elke organisatie! 

Grip op uw ISMS, Information Security Management System is onmisbaar. De ISMS-module van Pepperflow biedt uitkomst voor elke type organisatie die meer controle wil over informatieveiligheid. Alles komt samen in één tool: risicobeheersing, verantwoordelijkheid, procesvoortgang, incidentenmanagement en alle normenkaders. Al deze stappen zijn eenvoudig in kaart te brengen. Zo helpen wij u op gemakkelijke wijze uw organisatie te betrekken bij de relevante normenkaders middels de gewenste workflow ’s. Zo bent u in staat om alle achterliggende informatie te beheren, risico's overzichtelijk te houden, voortgang op de normenkaders te overzien en beheersmaatregelen te nemen! 

Bijvoorbeeld, in control als gemeente
Vanaf 1 januari 2020 hebben alle overheden in Nederland te maken gekregen met de BIO. De nieuwe baseline versterkt de verantwoordelijkheid van informatiebeveiliging per informatiesysteem. Wij helpen u eerst om alle gemeentebrede en risicovolle informatiesystemen te inventariseren. Vervolgens bepaalt u het basisbeveiligingsniveau met behulp van onze BBNtoets. Dit bepaalt welke maatregelen en controls van toepassing zijn op de verschillende systemen. 

Ook verantwoorden naar de ENSIA maken wij gemakkelijk. De ENSIA verantwoording is nu nog een separaat proces dat in een apart systeem opgenomen moet worden. Een koppelvlak is er (nog) niet. Daarom hebben wij de complete ENSIA verantwoording middels een eenvoudige vragenwizard, inclusief koppeling met de normenkaders, inbegrepen in onze ISMS-module.

Ervaar hoe eenvoudig de implementatie is met onze ondersteuning! 

  • Creëer uw eigen documenten en koppel hier de gewenste maatregelen aan
  • Koppel eenvoudig de beheers- en beveiligingsmaatregelen aan de medewerkers in uw organisatie
  • Maak voortgang visueel door middel van grafieken en tabellen, creëer zodoende de gewenste dashboard (t.b.v. de integratie met de P&C cyclus)
  • Maak workflow’ s aan en actualiseer periodiek, alle of een selectie van, maatregelen & controleer eenvoudig de gegevens updates via de workflow functionaliteit
  • Blijf op de hoogte van toewijzingen of wijzigingen van maatregelen via mail notificaties
  • Met de ISMS-module van Pepperflow krijgen medewerkers helder inzicht in uw werkvoorraad, verantwoordelijkheden en taken
  • Geschikt voor zowel overheden als particuliere bedrijven en zorginstellingen
  • Altijd toegankelijk in onze snelle en gebruiksvriendelijke SaaS-omgeving
  • Modulaire opbouw zorgt voor sterke integratie met onder andere onze PMS-module en P&C-module!