Pepperflow gaat samenwerking aan met DEAN

2 min.

Samen op voor een betere wereld, met oog voor ICT, educatie en innovatie

Pepperflow gaat samenwerking aan met DEAN

Een betere wereld begint bij jezelf. Pepperflow wil graag haar bijdrage leveren om de wereld een stukje mooier te maken, specifiek met oog voor ICT, educatie en innovatie. In die ambitie vonden Pepperflow en DEAN (Digital Education Africa Network) elkaar middels een samenwerkingsverband.   

Pepperflow werkt al sinds 2007 aan een vernieuwende SaaS-oplossing voor digitalisering van processen als P&C en GRC in met name de publieke sector. Middels learning-on-the-job is er extra aandacht voor het coachen en begeleiden van de eindgebruikers van de software zodat zij zelfstandig en getraind de applicatie kunnen benutten. Bij de stevige groei die als bedrijf wordt doorgemaakt hoort ook een groeiende focus op de maatschappelijke bijdrage (MVO) van Pepperflow. Met deze samenwerking wil Pepperflow daar extra accent op gaan leggen.  

DEAN is een non-profit organisatie die zich inzet voor beter, digitaal onderwijs in Oost-Afrika. Met projecten in onder meer Kenia en Tanzania stimuleert DEAN de ontwikkeling van 21ste- eeuwse en digitale vaardigheid onder jongeren. DEAN zet hiervoor digitale lesmiddelen in en begeleidt scholen. Ten behoeve van haar activiteiten in Afrika zamelt DEAN afgeschreven hardware in om bij te dragen aan een circulaire economie en om de restwaarde te benutten voor haar projecten.  

Maurice van Dillen (Relatiemanager Pepperflow): “Als organisatie dragen wij jaarlijks graag bij aan diverse maatschappelijke projecten. De samenwerking met DEAN is daar een mooi, nieuw voorbeeld van. De speciale aandacht voor educatie en digitalisering maakt DEAN een geschikte en logische match als MVO-partner. Het bieden van kansen en scholing aan jonge mensen in Afrika spreekt ons sterk aan en maakt dat we ons graag committeren aan deze samenwerking”. 

Joost Dam, oprichter en directeur van DEAN: “Samenwerkingen als deze met Pepperflow stellen DEAN in staat om effectiever en efficiënter te functioneren. We krijgen toegang tot kennis en netwerken waarmee we onze impact in Afrika kunnen vergroten.”

De organisaties hebben als gezamenlijke missie om actief bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen door het onderwijs te verbeteren middels digitale oplossingen. Pepperflow gaat DEAN ondersteunen met kennis en exposure. Komende periode gaan beide partijen om tafel om het partnership inhoudelijk vorm te geven met als doel het creëren van wederzijdse bijdrage aan SROI-doelen, ofwel het creëren van werkgelegenheid of werkervaringsplaatsen voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.

Kijk voor meer informatie over DEAN op hun website: https://www.dean.ngo/nl/