Vergaderapp

Snel, toegankelijk en integraal

De vergaderapp

Termijnkalenders, agenda's, stukken, toezeggingen.....Vaak zijn dit nu nog losse, op zichzelf staande documenten. Met de vergaderapp van Pepperflow heeft u alles integraal in één app beschikbaar. 

Download onze factsheet!

Termijnkalender

Een overzicht van de komende vergaderingen met aangedragen en ingeplande agendapunten. 

Agenda

Op maat in te richten templates voor het complete verloop van de vergadering, inclusief koppeling met stukken. 

Koppeling met stukken

Koppel uw stukken aan de agendapunten in de vergaderapp. 

Annotatiefunctie

Maak aantekeningen bij agendapunten en op stukken. 

Volgbare actielijst

Bekijk welke toezeggingen zijn gedaan, welke vragen zijn gesteld en hoe de afhandeling verloopt. 

Persoonlijk dashboard

Richt uw app zo in dat u direct de informatie vindt die u zoekt!

Integratie Planning & Control

Actiepunten die betrekking hebben op onderwerpen uit bijv. de begroting, kunnen direct worden gekoppeld.