Tijdregistratie

Niet alleen zinvol waar het gaat om kostentoerekening, maar ook om capaciteit optimaal in te zetten. En daarom niet alleen interessant en aantrekkelijk voor de financiële afdeling, maar ook voor alle medewerkers zelf!

Schrijf eenvoudig uw tijd weg in deze simpele, in de praktijk ontwikkelde en getoetste module. De koppeling aan werkinhoud helpt om beter te kunnen calculeren en vergroot het draagvlak om accuraat tijd te schrijven.

Highlights

  • Persoonlijke tijdregistratie schermen
  • Schrijven op dagen of weken
  • Goedkeur- en publicatiemogelijkheden
  • Verlof- en ziekteregistratie
  • Uurtarieven koppelen
  • Export mogelijkheden
  • Koppeling uurtarieven
  • Indien gewenst te integreren met onze modules "Capaciteitsplanning" en "Projectmanagement"