Interactieve Actielijst

Altijd op de hoogte van de status!

De Interactieve Actielijst

Bijna dagelijks worden er nieuwe acties geformuleerd. Vanuit de dagelijkse praktijk op de werkvloer maar ook beleidsmatig, bijvoorbeeld vanuit de afdelingsplannen en doelstellingen of om te voldoen aan de nieuwste ISO 15189 norm waarin aantoonbaarheid van het opvolgen van acties wordt vereist.

Zorgdragen voor opvolging van al deze acties is waar Pepperflow voor staat, sterker nog, het is één van de krachtigste bouwstenen van Pepperflow. Niet langer worden acties door medewerkers bijgehouden in Outlook, Word documenten of Excellijsten, maar in de interactieve actielijst. Naast een persoonlijk dashboard voor eigen acties kan worden samengewerkt. Er kunnen bijvoorbeeld relaties worden gelegd met actielijsten van collega’s of met de actielijsten van vergaderingen. De actielijst is 24/7 toegankelijk, actueel en overal waar u beschikt over internet te benaderen.

Download Factsheet