Efficiënt vergaderen

Vergaderen doen we het liefst doeltreffend en efficiënt. In de praktijk wordt het tegenovergestelde veelal ervaren. Diverse overlegstructuren kennen ieder hun eigen deelnemers, vorm en vastlegging. Het resultaat: verschillende lijsten, verschillende planningen en onvoldoende zicht op de opvolging van uitgezette acties. In Pepperflow worden actiepunten vanuit vergaderingen uniform vastgelegd en toebedeeld. Betrokkenen vinden in één overzichtelijk scherm al hun acties, gerubriceerd naar overleg of afdeling. Daarnaast zijn voor alle betrokkenen alle relevante vergaderingen, agendapunten, stukken en overige zaken in één overzichtelijk dashboard toegankelijk. 

Download Factsheet