Financiën

In Pepperflow ontsluit u uw financiële gegevens geïntegreerd met de beleidsmatige teksten. Hand in hand kunt u sturen op euro’s en op inhoud!

De financiële module kent verder krachtige bouwstenen als mutatieverkeer, kredietbewaking, opbouw van uw (financiële) begroting en scenarioplanning.

U kunt uw financiële applicatie koppelen aan Pepperflow. De cijfers in Pepperflow kunnen vervolgens op tal van manieren worden gebruikt:

  • opbouwen van uw begroting, jaarrekening en bestuursrapportages
  • kredietbewaking
  • tussentijdse mutaties als begrotingswijzigingen
  • financiële verantwoording