Project Portfolio Management (PPM)

De module projectmatig werken biedt uw organisatie de mogelijkheid om het projectportfolio te digitaliseren. Dit betekent dat er een work-breakdown structure kan worden aangebracht van projecten, deelprojecten en onderliggende actielijsten om de concrete uitvoering inzichtelijk te maken. Over uw projectportfolio kunt u inzicht krijgen in kwaliteit, tijd en geld. De projectmanager heeft daarmee inzicht in planning, voortgang qua uitvoering en de kosten per project. Door middel van autorisaties wordt informatie gedoseerd aangeboden aan elke laag van uw organisatie.

De module projectmatig werken wordt in de praktijk veel gebruikt met de module capaciteit plannen & tijdschrijven om de inzetbaarheid van uw organisatie te spiegelen aan de lopende of komende projecten. Daarnaast is de module naadloos te integreren met uw P&C-cyclus waardoor informatie over projecten toegankelijk wordt waar wenselijk.  

Projecten opzetten, aansturen en volgen wordt met Pepperflow een stuk efficiënter.

  • Een work-breakdown structure zorgt voor een duidelijke fasering van uw projecten, onderliggende projecten, deelprojecten en de daarbij horende interactieve actielijsten
  • Door middel van een koppeling met uw financieel systeem worden kosten in beeld gebracht
  • Planning van projecten overzichtelijk weergeven met GANTT-diagrammen 
  • Toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden maakt dat iedereen exact weet wat er van hem verwacht wordt