Software

Beschikbare en ingezette capaciteit: per project, per team of medewerker

Capaciteit plannen

Met Pepperflow kunt u capaciteit plannen, begroten, ramen en realiseren. Per medewerker, per project en per afdeling heeft u overzicht op bezetting en besteding. Over- of onderbezetting.

Doordat u capaciteit kunt plannen op basis van concrete activiteiten kunt u uw capaciteit veel scherper inzetten dan wanneer u dit doet met een los systeem. De concrete activiteiten bepalen immers hoeveel tijd er écht nodig is.

De capaciteitsplanner van Pepperflow is geintegreerd met andere modules van Pepperflow zoals: projectmanagement, tijdschrijven of strategiemanagement maar is ook los toepasbaar. Bijvoorbeeld als eerste stap om 'in control' te komen.